Du har været inde på flere forskellige psykologers og psykoterapeuters sites for at læse om, hvilke behandlingsmetoder de tilbyder. Du har læst om lifecoaching. Du har læst om kognitiv psykologi. Du har også læst om adfærdsmønstre, angst, depressioner og forskellige måder at behandle disse lidelser på. Og rent ud sagt: Du er temmelig forvirret lige nu. Hvad er løgn? Hvad er sandt? Der er ikke rigtige eller forkerte behandlingsformer. Så længe du bare sørger for, at den behandler, du går til, har en certificering – eller et bevis på, at han eller hun (behandleren) ved, hvad han eller hun gør. Er du med? Fint.

Forstå metakognitiv terapi

Under din læsning er du så faldet over et begreb, som er ret nyt – eller som hidtil ikke har været så kendt. Metakognitiv terapi. Hvad er det? Ja, det er faktisk en behandlingsform, som baseres på, at din behandler tror på, at din psyke regulerer sig selv. Og hvad vil det sige? Det betyder – kort sagt – at der er en teori om, at din psyke selv kan regulere sig: Når du fx bliver bange for en edderkop, så fortæller din psyke dig, at det er et harmløst lille insekt, som ikke kan skade dig. Du kommer dig derfor over angstfølelsen, du oplever, når du ser edderkoppen. Det er din psyke, der har hjulpet dig forbi angsten.

Effektivt mod angst

Det er det, som metakognitiv terapi går ud på – og det er effektiv angstbehandling. Det er en særlig behandlingsform, som sætter dig i stand til at holde styr på de tanker, der fremkalder angsten hos dig. Det er naturligvis ikke en behandlingsform, som alle lige bare kan bruge. Den kræver lidt mod. Men den er dog meget effektiv.

Hvis du vælger at gå i metakognitiv terapi, så vil du naturligvis blive udsat for det, som de fleste, der går til psykolog, bliver udsat for: Samtaler, der kan være ubehagelige og svære at komme igennem. Men de får også nogle særlige øvelser, der kan hjælpe dig til at komme videre med dit liv – også selv om du ikke er helt færdig med behandlingsforløbet. Øvelser til metakognitiv terapi går – kort fortalt – ud på at lære dig at holde dine tanke i styr. Eller i skak. Øvelserne hjælper dig til at kunne fokusere på andre ting end dem, der bevirker, at du bliver angst, trist eller stresset.

Det er helt konkret hjælp

De hjælper dig altså på en helt konkret måde – så du rent kropsligt kan mærke, at du ikke bliver bange, ophidset eller trist. Og det er en værdifuld gave at få i et liv, hvor alt måske ender i kaos, fordi du ikke selv har kontrol. Nej, øvelserne gør dig ikke til et kontrolmenneske. De hjælper dig. Ikke mere end det. Men det er dog vigtigt, at du hører efter, hvis psykologen, der har speciale i metakognitiv terapi, fortæller dig, at du kun skal udføre nogle af øvelserne, når der er et menneske, som du har tillid til i nærheden, eller at du kun må udføre dem, når han eller hun er til stede. Dette er vigtigt. Der er dog en del øvelser i metakognitiv terapi, som du får lov til at udføre alene – derhjemme – i fred.

Derfor er det effektivt

Metakognitiv terapi er effektiv mod angst, fordi den adresserer de underliggende tankeprocesser, der ofte bidrager til angstsymptomer. Angst kan forstærkes af, hvordan vi forholder os til vores tanker, især tendensen til konstant at bekymre sig og overanalysere. Metakognitiv terapi hjælper med at:

  1. Ændre tankevaner: Den lærer individer at genkende og ændre de metakognitive overbevisninger, der styrer, hvordan de reagerer på tanker. Det kan for eksempel være troen på, at man altid skal bekymre sig for at være forberedt.
  2. Mindske rumination og bekymring: Terapien fokuserer på at reducere tendensen til at rumiere (overveje negative tanker gentagne gange) og bekymre sig overdrevent, hvilket er almindelige træk ved angst.
  3. Forbedre opmærksomhedskontrol: Den lærer teknikker til at styre opmærksomheden væk fra angstfremkaldende tanker og fokuserer i stedet på nuværende, konstruktive aktiviteter eller tanker.
  4. Forståelse af tankeprocesser: Ved at forstå, hvordan visse tankeprocesser kan forværre angst, kan individer bedre håndtere disse tanker og reducere deres indflydelse.
  5. Øge psykologisk fleksibilitet: Metakognitiv terapi hjælper med at udvikle en mere fleksibel tilgang til tanker og følelser, så man ikke bliver fanget i negative tankecyklusser.

Ved at ændre, hvordan en person reagerer på og forholder sig til sine tanker, kan metakognitiv terapi derfor være en effektiv metode til at reducere angst.