Du har været ansat siden august sidste år. Dvs. i snart små ni måneder. Det var en udfordring at skulle starte på jobbet. Faktisk var du lige ved at springe fra: havde mest lyst til at ringe op til firmaets HR-afdeling og stikke dem en løgn om, at du har valgt en anden stilling. Det gjorde du dog ikke. Du tog dig sammen. Mødte op den første dag. Blev modtaget rigtigt fint af alle dine nye kollegaer og lederne. Og jo, det var da svært at forstå alle procedurerne og måderne, som arbejdsgangene fungerer på. Men du kom faktisk ret hurtigt ind i rutinerne.

Nu er det bare det bedste job

I dag er du superglad for dit arbejde. Du føler, at du er med til, at det hele fungerer. Og jo, du har da været med til forskellige kurser, der sigter på, at I skal udvikle et godt teamsamarbejde på afdelingen. Første gang du blev inviteret med til et af de kurser, troede du faktisk, at det var sådan noget med teambuilding og dermed forskellige fysiske aktiviteter. Så du mødte op i sportstøj og med dine gamle løbesko i en pose. Du blev lidt til grin. Og alligevel ikke. Mange af dine kollegaer fortalte dig nemlig, at de havde troet lige præcist det samme, første gang de blev inviteret til kursus i teamsamarbejde her https://goteam.dk/blog/hvad-er-teamsamarbejde. Det trøstede lidt at få at vide, at du ikke er den første eller eneste, der har kvajet sig sådan. Men alligevel: Den dårlige smag af at have fejlet lagde sig ikke lige sådan.

Fantastisk givende kursus

Den dårlige smag forsvandt dog under selve kurset. Du forstod nemlig lige med det samme at et godt teamsamarbejde er første skridt imod den teamudvikling, der hele tiden sker i en succesfuld virksomhed. Du forstod, at teamudvikling handler om, at alle i virksomheden ligesom påtager sig en ’fælles’ identitet, der viser, at virksomheden står stærkt. Der er ingen personlige ambitioner i spil. Det handler om, at virksomhedens personale løfter og løser opgaverne i fællesskab. De har udviklet deres helt specielle måde at kommunikere på. De har en fælles forståelse for den specifikke opgave – og alle arbejder hen imod det samme mål. Men hvad er Teamudvikling?

Fælles kultur

Det handler – sagt med få ord – om at der udvikles en fælles virksomhedskultur, som alle forstår og bakker op omkring. Vejen dertil er lang – og den ændrer sig konstant. Den går via udvikling af godt teamsamarbejde i mindre grupper, som kan tages videre ind i større grupper.

I virksomheden, hvor du er ansat, har de arbejdet med teamudvikling i mange år. Og du kan godt mærke det i det daglige. Der er nemlig ingen, der taler negativt om forskellige tiltag. Der kan være mange, som gør indsigelser imod tiltagene. Men det sker i en tone, hvor du kan høre, at indsigelsen har rod i et ønske om virksomhedens ve og vel. Der kan være utilfredshed. Men utilfredsheder bunder som regel i ønsket om bedre vilkår, som kommer alle til gode.

Nu, hvor du virkeligt forstår meningen med godt teamsamarbejde som vejen til konstant teamudvikling, er du glad. For dit job. For dit liv. Det er jo ultratilfredsstillende at have et godt arbejdsliv. Mange har stor gavn af en såkaldt arbejdsglæde workshop i øvrigt!